مسئولیت های اجتماعی

محیط زیست ، سلامت و ایمنی

این شرکت در تلاش است تا از کارگران در محیط کار ایمن و سالم برخوردار شود تا از تأثیر آن بر منطقه و محیط پیرامون آن جلوگیری کند. در همین حال ، این شرکت برای ساخت یک کارخانه تصفیه آب صنعتی و معرفی انواع فن آوری ها به منظور دستیابی به تولید سبز و تمیزتر ، بهبود کارایی و اطمینان از کیفیت سرمایه گذاری کرده است.

New-and-High-tech-Enterprise