افتخارات

New-and-High-tech-Enterprise

سازمانی جدید و پیشرفته
نوامبر 2018

New-and-High-tech-Enterprise

موسسه Ningbo Enterprise Reserch
دسامبر 2015

New-and-High-tech-Enterprise

تولید هوشمند و نوآوری در سال 2016 Advanced Enterprise
آوریل 2017

New-and-High-tech-Enterprise

2015 تیم نوآوری فناوری Ningbo Enterprise
سپتامبر 2015

New-and-High-tech-Enterprise

جایزه کیفیت دادستان شیانگشان
فوریه 2017

New-and-High-tech-Enterprise

اعتبار اعتبار مشتری اصلی در سال 2016 AAA نینگبو خاور دور