تکامل تاریخی

مرکز توسعه سال 2017

در سال 2017 ، مرکز توسعه برای بهبود بخش اول بازار و محصولات راه اندازی شد.

2014 ساختمان جدید کارخانه

شروع تازه

در سال 2014 ، کارگاه فاز دوم با مساحت 24000 متر مربع ساخت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

2012 فناوری جدید

پروژه های جدید

در سال 2012 ، فناوری RPVD با پوشش سبز با موفقیت توسعه یافت و پروژه تصفیه هوای تازه بیشتر توسعه یافت.

2009 سیستم ERP

در سال 2009 ، سیستم ERP به طور کامل راه اندازی شد.

2008 دوره جدید شرکت ها

در سال 2008 ، شهرک صنعتی ویلین به بهره برداری رسید و دوره جدیدی را برای شرکت گشود.

2006 آزمایشگاه بزرگ

در سال 2006 ، یک آزمایشگاه بزرگ آیرودینامیکی تأسیس شد.

2004 معرفی پروژه

در سال 2004 ، پروژه مرکزی دریچه تهویه مطبوع معرفی شد.

2002 تأسیس شرکت